DE TAPTE BARNA

Skjebnen til foreldreløse og adopterte barn er et av hovedtemaene i serien De Syv Søstre, og Perlesøsteren berører to historiske perioder som er preget av «tapte» barn. Mens CeCe utforsker sin egen historie, hører hun ikke bare om de stjålne generasjonene av aboriginenes barn, men også om de britiske barneemigrantene som ble sendt til Australia.

Britiske barneemigranter

Sarahs historie i Perlesøsteren er inspirert av skjebnene til britiske barn som ble sendt ut av landet til Australia, New Zealand og andre deler av Commonwealth, som et ledd i det offisielle Child Migrants Programme. I tidsrommet fra 1922 til 1967 ble nærmere 10 000 barn sendt til Australia. Noen av dem var ikke mer enn tre år gamle. I mange tilfeller var de ikke foreldreløse, men barn av fattige familier eller ugifte mødre, som var blitt plassert på britiske barnehjem, og de ble ofte sendt av sted uten at foreldrene visste om det eller hadde gitt sitt samtykke.

Mange av dem havnet på institusjoner av samme type som The Goodwood Orphanage i Adelaide, som Sarah og Eddie klarte å rømme fra. De foreldreløse barna ble ofte forsømt og misbrukt av de voksne som hadde fått ansvaret for å ta seg av dem.

I 2009 fremsatte den australske regjeringen en formell unnskyldning til de overlevende britiske barna på vegne av nasjonen, og det samme gjorde den britiske regjeringen i 2010. Organisasjoner som Child Migrants Trust har også skapt økt bevissthet om det som skjedde, og de samler inn penger for å hjelpe overlevende barneemigranter med å komme i kontakt med medlemmer av sin biologiske familie og sin bakgrunn. Lesere som ønsker å få vite mer om dette, kan gå inn på nettstedet https://www.childmigrantstrust.com/

En gruppe britiske barn om bord i SS Ormonde på vei til Fremantle i Australia i desember 1948 – akkurat som den gruppen Kitty blir venner med i Perlesøsteren

Australias stjålne generasjoner
I Perlesøsteren blir Kitty vitne til de harde realitetene som gjelder for aboriginbefolkningen i Broome i Vest-Australia da hun flytter dit i 1907. En av de tingene som gjør sterkest inntrykk på henne, er den statlig godkjente praksisen med å tvangsfjerne barn av blandet rase – det vil si barn av hvite innvandrere og den australske urbefolkningen, fra foreldrene og oppdra dem i barnehjem eller andre institusjoner der de angivelig ble «resosialisert» inn i det europeisk-australske samfunnet. Dette fant sted over hele Australia fra slutten av 1800-tallet helt opp til 1970-årene, og det medførte at barna ikke bare mistet sine foreldres kjærlighet, men også sine egne røtter i den aboriginske kulturen og språket. Camira i Perlesøsteren var et slikt barn, og hun er sterkt preget av frykten for å miste sitt eget barn av blandet rase, Alkina.

Jenter på Cootamundra Domestiv Training Home for aboriginjenter i Cootamundra i New South Wales – en av de mange institusjonene der aboriginbarn ble plassert etter at de var blitt tvangsfjernet fra foreldrene sine

I 2008 fremsatte den australske regjeringen en offisiell unnskyldning til de berørte aboriginske australierne.

Lesere som ønsker å få vite mer om yawuruene, de opprinnelige innfødte beboerne av land- og havområdene ved Broome, kan gå inn på nettstedet http://www.yawuru.com/

De virkelige historiene bak bøkene