Armillarsfærer

En vakker gjenstand dukker på mystisk vis opp i hagen til søstrene ved Genfersjøen. Det er en armillarsfære, og den spiller en viktig rolle i romanserien De syv søstre.

Det antas å være den greske astronomen Hipparkhos som oppfant armillarsfæren rundt år 200 f.Kr. for å kunne beregne stjernenes bevegelser rundt jorden. Sfæren hans besto av en kule i sentrum, som forestilte jordkloden, med fire overlappende ringer som sirkulerte rundt globusen.

 

Designen på armillarsfæren har siden blitt modifisert for å tilpasses nye astronomiske oppdagelser. Før teleskopet ble en suksess i Europa på 1600-tallet, var armillarsfæren det primære instrumentet astronomene brukte for å beregne bevegelsen og plasseringen av himmellegemer.

Armillarsfæren var blant de første komplekse mekaniske instrumentene i renessansens Europa. Offentlige personer lot seg ofte portrettere med en armillarsfære i hånden, noe som representerte det ypperste innen fornuft og kunnskap.

En av de eldste armillarsfærene som fortsatt eksisterer den dag i dag, kan dateres tilbake til år 25 e.Kr. og den kinesiske astronomen Zhang Heng.

Det krever en egen ekspertise å bruke en armillarsfære for å kartlegge stjernene. Dette er imidlertid den grunnleggende strukturen i grove trekk: En ring representerer horisonten og skaper et skille mellom nord og sør på globusen. En annen ring, meridianen, plasseres vertikalt i forhold til horisonten. Andre ringer angir breddegrader og lengdegrader. I en vinkel gjennom sentrum av disse ringene står en tynn metallstang. Når du ser opp langs denne om natten og den er korrekt posisjonert, skal den peke rett mot Polaris.

Søstrene og persongalleriet – anagrammer og allusjoner